Caritas har startet opp et veilednings- og nettverksskapende tilbud for au pairer i Norge

Escrito por Fernando Báez

-Det nystartede au pair-senteret organiseres som en del av tilbudet ved Caritas ressurssentre for innvandrere i Oslo og Bergen og driftes med støtte fra UDI, sier prosjektleder Anne Nogva i et intervju med Radio Latin-Amerika.

Caritas au pair-senter har to målgrupper: Au pairer og vertsfamilier. Begge grupper har behov for informasjon og veiledning om sine rettigheter og plikter. Vanlige konfliktsituasjoner som kan oppstå er uenigheter om arbeidstid, arbeidsoppgaver, oppsigelsestid og deltagelse på norskkurs, sier Anne Nogva, daglig leder for Caritas au pair-senter.

Uttrykket au pair er fransk og betyr egentlig «på lik fot», men brukes verden rundt på en ordning for kulturutveksling som går ut på at en ung person bor hos en familie i et fremmed land med den hensikt å lære om kulturen der. Vertsfamilien gir kost, losji og lommepenger, og får hjelp til barnepass og lettere husarbeid tilbake.

Siden Caritas startet opp i august jobber au pair senteret med å gjøre tilbudet kjent blant de som ønsker å benytte seg av det. Au pair-ordningen er kulturutveksling og derfor kan reglene rundt lønn/lommepenger, oppholdstillatelse, og andre viktige momenter oppleves som forvirrende fordi au pairen ikke er definert som en arbeidstaker. På senteret gis det informasjon og juridisk rådgivning. Tilbudet er gratis, og alle som jobber her har taushetsplikt, forteller Anne Nogva.

Prosjektleder Anne Nogva og juridisk fagressurs Fernando Báez ved Caritas Au pair senteret i Oslo deltok på et program hos Radio Latin-Amerika.

Caritas au pair-senter tilbyr en landsomfattende informasjons- og rådgivingstjeneste for au pairer og vertsfamilier gjennom ressurssentre i Oslo og Bergen, telefon- og e-posttjenester, internett- og facebooksider.

På senteret i Oslo arrangeres i tillegg samlinger hver torsdag samt en søndagsaktivitet i måneden. I Oslo har au pair-senteret åpent mandag til fredag mellom 10 og 16. I tillegg vil au pair-senteret ha kveldsåpent fra 17 til 20 på torsdager.

For mer informasjon besøk Caritas au pair-senter sin hjemmeside. På siden vil du få oversikt over hvordan du kan komme i kontakt med sentret, og du kan lese mer om dine rettigheter og plikter, enten du er au pair eller tilhører en vertsfamilie.

Hold deg oppdatert av Caritas Au pair-senterets aktiviteter på Caritas au pair-senter facebook-side.

Caritas Ressurssenter – Oslo / Informasjonssenter for arbeidsinnvandrere

Caritas au pair-senter har en storebror: Caritas Ressurssenter.

Caritas har siden 2011 drevet informasjons- og ressurssentre for innvandrere. Her drives mange forskjellige tilbud for i hovedsak migranter: juridisk veiledning, helse rådgivning, norskkurs, arbeidslivsfadderordning (mentor), jobbsøkerkurs, datakurs, m.m. Med unntak av noen norskkurs så er tilbudene gratis.

Tilbud er for alle, uansett oppholdsstatus!

Dropin veiledning

Er du ny i Norge? Ved Caritas Ressurssenter i Oslo tilbyr vi informasjon og veiledning. Vi henviser til rette instans og hjelper med problemløsning. Hver dag har vi mulighet til å veilede på følgende språk: Somali, swahili, arabisk, spansk, fransk, polsk, russisk, italiensk, litauisk, nederlandsk, rumensk, ungarsk, tysk og engelsk.

Juridisk rådgivning og rettshjelp

Trenger du hjelp fra advokat? Vi samarbeider med to advokatkontorer. Vi tilbyr gratis juridisk rådgivning tre ganger i uken. Våre veiledere bistår med tolking ved behov.

Helserådgivning

Ved helserådgivningen kan du stille spørsmål og ta opp ting knyttet til din helsesituasjon. Du kan også få informasjon om norsk helsevesen og dine rettigheter knyttet til helseytelser i Norge. Våre veiledere bistår med tolking ved behov.

Jobbsøkerkurs

Hver fredag arrangerer vi jobbsøkerkurs der man får lære om hvordan man søker jobb i Norge, og hjelp til å skrive en god CV og søknad. Kurset går på norsk og engelsk. Kontakt: [email protected]

Arbeidslivsfadderordning for innvandrere og flyktninger

Personer med god kjennskap og tilknytning til norsk arbeidsliv som kan gi deg ekstra støtte i veien mot jobb. Kontakt: [email protected]

Norskkurs

Ved Caritas Ressurssenter tilbyr vi flere norskkurser på forskjellige nivåer. Kontakt: [email protected]

Selvhjelpsgrupper

Tilbud til unge innvandrere som søker jobb og praksis i Norge. Kontakt: [email protected]

Data-kurs

Grunnleggende datakurs. Kontakt: [email protected]

Hjelp til utenlandske statsborgere med få rettigheter

Dropin veiledning

Vi henviser til rette instans og hjelper med problemløsning. Hver dag har vi mulighet til å veilede på følgende språk: Somali, swahili, arabisk, spansk, fransk, polsk, russisk, italiensk, litauisk, nederlandsk, rumensk, ungarsk, tysk og engelsk.

Juridisk rådgivning og rettshjelp

Trenger du hjelp fra advokat? Vi samarbeider med to advokatkontorer som tilbyr gratis juridisk rådgivning. Våre veiledere bistår med tolking ved behov.

Helserådgivning

Ved helserådgivningen får du mulighet til en grunnleggende helsesjekk og/eller en samtale med en frivillig lege eller sykepleier. Våre veiledere bistår med tolking ved behov.

Informasjon og assistanse til hjemreise

Et tilbud for de som søker om asyl og andre mennesker uten lovlig opphold som tenker på å reise tilbake frivillige til det landet de kommer fra.

Åpningstid: Mandag til torsdag fra kl. 10:00 – 16:00

Besøksadresse: Storgata 38, 0182 Oslo (Inngang fra Hausmannsgate, 1. etasje)

Tlf.: 22 60 16 30 / 22 60 16 31 / 22 60 16 32 / 404 28 455

E-post: [email protected]


Foto: Caritas og Radio Latin-Amerika

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers