Historisk enighet om endelig fredsavtale i Colombia

Publicado el

Colombias regjering og FARC kunngjorde i dag at de er enige om en endelig fredsavtale. Avtalen avslutter mer enn fire års forhandlinger. Den væpnede konflikten som har pågått i mer enn 50 år har medført over 220 000 tapte liv og millioner internt fordrevne flyktninger.

- Dette er en seier for hele det colombianske folk og jeg gratulerer partene, sier statsminister Erna Solberg. Mer enn 50 års væpnet konflikt med store menneskelige lidelser for landets befolkning går med dette mot slutten. Den endelige avtalen vil undertegnes i en høytidelig seremoni i Colombia og bli lagt ut til folkeavstemning.

- Fredsavtalen tar sikte på å løse mange av de grunnleggende utfordringene som i utgangspunktet førte til konflikt ved å legge til rette for bredere politisk deltagelse, tilgang på jord og alternativer til kokaproduksjon, sier utenriksminister Børge Brende. Norge vil fortsette å bistå partene i oppfølgingen av avtalen, understreker han.

Norge har vært involvert i freds- og forsoningsarbeid i Colombia i flere tiår, og har sammen med Cuba tilrettelagt for forhandlingene i Havanna.

Fredsforhandlingene startet formelt opp i Oslo i oktober 2012.

Latin-Amerikagruppene i Norge vil fortsette å støtte lokale bønder og aktivister i deres kamp for rettferdighet, demokrati og fred

Colombianske medier melder i dag om at forhandlingene om en fredsavtale mellom den colombianske regjeringa og geriljaorganisasjonen FARC-EP nå er avslutta. Det betyr at en historisk fredsavtale er klar for signering – og en 50 år gammel væpna konflikt nærmer seg slutten.

Fredsavtalen vil angivelig bli signert 23. september, og det vil deretter bli holdt en folkeavstemning hvor det colombianske folk skal stemme for eller imot avtalen. Meningsmålingene er sprikende om hvorvidt det colombianske folket går god for avtalen eller ikke. Ved inngåelse av en fredsavtale vil Latin-Amerikas eldste geriljabevegelse legge ned våpnene i løpet av de nærmeste 240 dagene.

Vil fredsavtalen skape en varig og reel fred?

Latin-Amerika gruppene (LAG) samarbeider med den nasjonale sammenslutningen av bondeorganisasjoner (Coordinador Nacional Agrario - CNA) i Colombia og har i dag to av organisasjonens medlemmer i Norge. Martha Lucia Rodriguez fra et lokal samvirkelag i Tolima sier hun frykter avtalen ikke vil gjøre livet for bønder på landsbygda noe enklere og at forhandlingene med geriljaorganisasjonen ELN (Ejército de Liberación Nacional) må komme i gang igjen. «Fredsavtalen er viktig, men det betyr ikke at det er fred i Colombia», sier hun.

Latin-Amerikagruppene anerkjenner innsatsen Norge har lagt ned i tilretteleggingen av forhandlingene og ber om at innsatsen videreføres for å bidra til at det blir gjort framskritt i fredsforhandlingene mellom regjeringen og ELN. Minst like viktig blir det å fokusere på den aktøren som står for flest overgrep mot sivilbefolkningen, de paramilitære gruppene. Disse gruppene gikk gjennom en lite vellykket demobiliseringsprosess i 2007 og er i dag svært aktive både i forhold til narkotikahandel, korrupsjon og overgrep mot sivilsamfunnet.

Latin-Amerikagruppene vil fortsette å støtte lokale bønder og aktivister i deres kamp for rettferdighet, demokrati og fred.

Kilde: Pressemelding fra Regjeringen og Latin-Amerikagruppene i Norge.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers