Harald Nissen i Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiets Fatima Al Madar støtter minoritesradioer i Oslo

Publicado el

Leder for Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune Harald Nissen (MDG) er opptatt av å redde minoritetsradioene i Oslo fra nedleggelse. Han får full støtte av Arbeiderpartiets bystyrerepresentant Fatima Al Madar. Radio Latin-Amerika og Radio Inter FM som er viktige kanaler for integrering av minoriteter har varslet at de vurderer å legge ned driftene etter kraftig kutt ved årets tilskudd fra Medietilsynet vedtatt av Kulturdepartementet.

Harald Nissen som er leder for Miljøpartiet De Grønne i Oslo har deltatt på flere møter med lederne og frivillige medarbeidere for minoritetsradioer. Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet Fatima Al Madar som er medlem av Kultur- og utdanningskomiteen var også tilstede på møtet sammen med representanter fra Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo Shervin Najafpour og David Aguim. Målet er å finne en løsning slik at disse kanaler ikke stenger dørene for godt.

Fortsetter å gi millioner til DAB-utbygging tross usikkerheten - på bekostning av etablerte lokalradioer

Når det gjelder støtte fra Medietilsynet, en instans underlagt Kulturdepartementet, plikter de å gi tilskudd til drift til minoritetsradioer etter Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier som sier: "Tilskudd etter denne forskriften kan gis i form av: ... c) Driftstilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper. Det kan maksimalt tildeles 50 000 kroner per lokalradio per år".

Departementet har også fjernet bestemmelsen: "Ved tildeling av tilskudd skal det tas særlig hemsyn til søknader fra etnisk-språklige minoritetsradioer".

Denne støtten, den eneste offentlige bevilgningen som gis til minoritetsradioer, ble i 2016 for samtlige aktører redusert med 50%, tross alle protester, argumenter, brev og høringsvar. Også uttalelse fra Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo ble fullstendig ignorert av Kulturdepartementet. Det totale summen av tilskudd for disse radioer i hele landet inkludert den samiske radioer GLR i Kautokeino, utgjør 280.000.- kroner for 2016.

Grunnen til reduksjonen er bestemmelsen om at halvpartene av potten som før gikk til programproduksjon, kompetanseutvikling og driftsstøtte til etnisk-språklige minoritetsradioer fra og med i år har gått til digitalisering av lokalradio. Dette utgjør nærmere 8 millioner kroner og har medført at mange radioer får mindre penger til programmer, kurs og prosjekter og det har også rammet Norsk Lokalradioforbund som har fått mindre i støtte.

Harald Nissen besøkte forrige uke redaksjonslokalene til Radio Latin-Amerika og Radio Inter FM i Maridalsveien 3, sammen med Fatima Al Madar og representanter for Rådet for innvandrerorganisasjoner for å bli nærmere kjent med lokalradioene, deres medarbeidere og virksomhet.

Se billedgalleri her

Les mer om saken:

«Minoritetsradioene er tydeligvis uønsket». Artikkel i Norsk Lokalradioforbund.

De to største minoritetsradioene i Oslo kan bli nedlagt. Artikkel i Norsk lokalradioforbund

Lokalradio mister tilskudd. Artikkel i Radionytt.no

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 2016 – Tildelingsliste 16 millioner kroner (Medietilsynet)