Tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner i Oslo

Publicado el

Enhet for mangfold og integrering, EMI (en instans som er underlagt Oslo kommune) har flere tilskuddsordninger som gir bidrag til tiltak som har med integrering å gjøre. Se vedleggene for retningslinjer 2017 til statens tilkudd og Oslo kommunes tilskudd, eller trykk på linken http://www.emi.oxlo.no . Dette har vi opplyst om tidligere. Fristen for å søke er 1. februar.

Her er noen hjelpemidler til bruk i søknadsprosessen:

1) FILM som forklarer hvordan du skal søke og fylle ut søknadsskjema. Du kan bruke denne lenken til EMIs YouTube-kanal https://www.youtube.com/channel/UCO61peqv52ohV3jR_1IAgzw

2) Veileder 2017 går gjennom søknadsskjemaet og hjelper deg å fylle det ut (se vedlegg). (Vedlagt er også en veileder for de som søker grunnstøtte)

3) EMI tilbyr også veiledningstimer.

4) Hvis dere har spørsmål i forbindelse med dette kan dere ta kontakt med oss i EMI enten på telefon eller e-post.

Telefon EMI: 234 22 730

E-post EMI: [email protected]

Informasjon om en ny tilkuddsordning fra IMDi som retter seg mot beboere på asylmottak. Formålet med tilskuddsordningen er å utnytte ventetiden i asylmottaket best mulig og å forberede flyktninger til bosetting i kommunene. Tilskuddet skal stimulere til aktiviteter som bidrar til at beboere i mottak får en meningsfull hverdag og bedre muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning.

Les mer om ordningen her: http://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integreringsprosjekter-i-asylmottak/

Søknadsfist for denne tilskuddsordningen er 8. februar. Den sendes til IMDi.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers