Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo arrangerer konferanse 13.05.2017: ”Maktfordeling og mangfold – Stortingsvalget 2017”

Publicado el

Oslo er en mangfoldsby hvor over 30 % av befolkningen har etnisk minoritetsbakgrunn. Gjenspeiles mangfold fra topp til bunn? Hvorfor har vi ikke mangfold i toppledelsen i Oslo kommune? Har personer med annen etnisk og kulturell bakgrunn reell innflytelse og like muligheter nå som vi har kommet til 2017? Blir personer med annen etnisk og kulturell bakgrunn hørt i Oslo bystyre? Tør disse å ta opp utfordringer eller er de redde for personlig karriere og motstand intern i partiene?

Hvorfor har vi ingen kommunaldirektør, avdelingsdirektører, bydelsdirektør/etatsdirektør, med annen bakgrunn og når får vi disse? Er representasjonen på Stortinget mangfoldig med hensyn til ulik etnisk og kulturell bakgrunn?

Konferansen finner sted Lørdag 13.05.2017 kl. 10.00-15.10

Sted: Anker Hotel, Storgata 55, 0182 Oslo

Konferansen er gratis. Det er fint om dere kan si fra til [email protected] eller sende SMS til 95156158 innen fredag 12. mai om dere vil delta, så vi vet omtrent hvor mange som kommer.

Program

Del I

10.00 - 10.30 Registrering – kaffe/te

10.30 - 10.40 Åpning – Rådsleder Aziz ur-Rehman

10.40 - 11.00 Oslo kommune satser på mangfold men vi har ingen kommunaldirektør, avdelingsdirektører, bydelsdirektør/etatsdirektør. Er tiden moden for det? Hvor ligger løsningen? v/Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)

11.05 - 11.15 Mangfold på alle nivåer Reelt mangfold, er tiden inne? v/Torunn Arntsen Sajjad. Doktorgrad fra Institutt for helse og samfunn, og forsker ved HIOA.

11:15 – 11.20 Fra innvandrerrådet til politikk! Kommentarer til Makt-fordeling og mangfold i Oslo. v/Elvis Chi Nwosu. African Cultural Awareness in Norway.

11.20 - 12.15 Spørsmål og debatt

12.15 – 13.00 Lunsj

Program

Del II

13.00 – 13.30 Paneldebatt - 3 min per innleder

Mangfold i ledelsen er en ressurs som det virker som at vi har glemt. Har ditt parti en inkluderingsstrategi i Oslo?

* Arbeiderpartiet v/Eirin Sund

* Høyre v/Mahmood Ahmad

* Rødt v/Munazza Butt

* Kristelig Folkeparti

* Senterpartiet v/ Aisha Naz Bhatti

* Sosialistisk Venstreparti v/ Olivia Corso Salles

* Venstre v/ Ola Elvestuen

13.45 – 15.00 Spørsmål og debatt

15.00 – 15.10 Avslutning og veien videre

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers