Oslo kommunes OXLO-pris for 2018 er tildelt Sadia Jabeen Iqbal

Escrito por Hans Dahle
Publicado el

Fredag fikk Sadia Jabeen Iqbal (32), tildelt OXLO-prisen av Oslo kommune. Juryen har i sin begrunnelse lagt vekt på hennes brede engasjement i frivilligheten, blant annet som aktiv i Norges Handikapforbunds Ungdom, som styremedlem i kvinnenettverket Kvinner i Fokus, og som deltaker i ulike råd. I tillegg vektlegges hennes oppsøkende arbeid i familier som har kvinner og unge med funksjonsnedsettelse.

Juryens begrunnelse for tildeling a er hennes engasjement og innsats for kvinner og unge jenter i Oslo.

Sadia er et synlig og aktivt forbilde som bidrar til å løfte andre, spesielt kvinner og unge med funksjonsnedsettelse, til økt deltakelse i samfunnet. Som ung kvinne med funksjonsnedsettelse, født i Norge av foreldre som innvandret, er hun opptatt av å vise hvordan diskriminering på ulike grunnlag kan hindre deltakelse og likeverd.

Juryen har i sin begrunnelse lagt vekt på hennes brede engasjement i frivilligheten, blant annet som aktiv i Norges Handikapforbunds Ungdom, som styremedlem i kvinnenettverket Kvinner i Fokus, og som deltaker i ulike råd. I tillegg vektlegges hennes oppsøkende arbeid i familier som har kvinner og unge med funksjonsnedsettelse.

Juryen mener at Oslo – en by med plass til alle - trenger modige og uredde stemmer som baner vei og inspirerer. Oslos mangfold er en styrke for byen. Sadia er en av de viktige stemmene som synliggjør tabuer, legger til rette for samarbeid, løfter frem andre, og tar initiativ til å bygge broer mellom enkeltpersoner, organisasjoner og kommunen.

Sadia Jabeen Iqbal mottar OXLO-Prisen av ordføreren i Oslo Marianne Borge. Foto: Radio Latin-Amerika.

Juryen består av representanter fra Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo kommune, Skeiv Verden/FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Enhet for mangfold integrering (EMI).

Fredag 16. november, på selveste FNs Toleransedag ble OXLO-Prisen utdelt av ordføreren Marianne Borgen på Litteraturhuset. En rørt Sadia Jabeen Iqbal tok imot prisen.

- Oslo skal være en by med plass til alle. Sadia er en av disse viktige stemmene som synliggjør tabuer, løfter frem andre og tar initiativ til å bygge broer mellom enkeltpersoner og organisasjoner. Hun fortjener virkelig prisen, sa ordførerer Marianne Borgen under tildelingen.

– Sadia har vært et fyrverkeri av engasjement, stå-på-vilje og energi. En virkelig verdig vinner, sier Sunniva Ørstavik, generalsekretær for Norges Handikapforbund, NHF.

- Jeg har vært i kontakt med mange kvinner, mange av de har jeg har kontaktet selv. Vi har knyttet mange bånd. Jeg har oppfordret folk til å stå på, og jeg har hjulpet dem til å søke hjelp der de kan få det, sa prisvinneren.

Radio Latin-Amerikas journalist Bianca Cinelli sammen med ordføreren Marianne Borgen.

– Jeg vil fortsette å jobbe for et inkluderende og mangfoldig samfunn. Jeg vil at alle skal delta, uansett kjønn, alder og funksjonsgrad, sier Sadia Jabeen Iqbal.

Sadia har pakistanske foreldre og er født i Norge. Hun vokste opp i Groruddalen sammen med sine tre søsken. Da Sadia var bare 10 måneder gammel, reiste hun sammen med familien til Pakistan. Turen skulle vise seg å få følger. – Jeg var en av de få som ikke fikk vaksine mot polio, og på denne reisen fikk jeg sykdommen, forteller hun til avisen Akerposten.

Det snudde opp ned på livene våres, mammas og mitt, og i dag lever jeg et liv som er ganske så likt ditt, men med en funksjonsnedsettelse, sier Sadia Jabeen Iqbal..

OXLO-prisen tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats i arbeidet med å skape en romslig, inkluderende og åpen hovedstad for alle; fri for fordommer, rasisme og diskriminering. OXLO-Prisen er på kr. 50.000.-

I 2007 ble OXLO-Prisen tildelt Radio Latin-Amerika for blant annet radioens bidrag til å styrke kulturelle og språklige minoriteters forståelse av norsk språk og samfunnsliv, for å bygge bro mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen og for radioens innsats for å løfte frem byens mangfold som en positiv ressurs. .

Se billedgalleri fra OXLO-Prisutdelingen på Litteraturhuset.