Ungdomsbrigadister fra Brasil på besøk hos Hydro i Sunndalsøra

Publicado el

Samuel Amorim (22) og Pablo Neri (23) fra delstaten Pará i Brasil besøkte Sunndalsøra for å lære om hvordan Hydro arbeider lokalt. «For oss er det både lærerikt og overraskende å bli kjent med Hydros lange historie i Sunndal. Lærerikt fordi vi ser hvordan organisering av arbeidere og lokalsamfunn har skapt en viktig hjørnesteinsbedrift, men også overraskende fordi vi visste ikke at selskapet har en forhistorie med forurensning også her» forteller Samuel Amorim som selv bor kun en kilometer fra et av Hydros deponi i Barcarena, Brasil.

Hydros aluminiums-raffineri i Barcarena, Brasil, har gått for halv maskin siden mars i år etter pålegg fra brasilianske myndigheter. Samtidig måtte Hydro stenge ned sitt nyeste deponi for bauksittrester. Situasjonen Hydro står oppe i startet den 16. februar i år i etterkant av et kraftig regnvær og mistanke om lekkasjer. Den 3. oktober signaliserte Hydro at produksjonen i Brasil ville stenge ned. Dette førte til bekymring også hos norske arbeidere ved de ulike aluminiumsverkene. Hydro Sunndal metallverk er en viktig hjørnesteinsbedrift som er avhengig av stabil forsyning av råvarer fra Barcarena i Brasil. En stans i leveransen vil føre til en stans i produksjonen i Norge. Hydro snudde kort tid etter, men likevel viser hendelsen hvor tett sammenvevd Hydros aluminiums-raffineri i Barcarena henger sammen med arbeidsplasser i Sunndal.

Knusende rapport: Hydro-utslipp verre enn antatt. En ny rapport konkluderer med at Hydros utslipp i Brasil har vært mer alvorlig og mer omfattende enn tidligere antatt. Det er funnet ulovlig høye verdier av 14 ulike tungmetaller i en rekke elver rundt aluminaraffineriet Alunorte.

Samuel Amorim og Pablo Neri har vært i Norge siden 11. august på utveksling med Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) og denne uka er de på besøk i Sunndalsøra for å møte blant annet Barbro Auestad og Sunndal Kjemiske Fagforening.

«Vi er her for å lære om norsk fagforeningsarbeid og for å bli kjent med Hydro som aktør i lokalsamfunnet», forteller Pablo Neri. Han er medlem av MST, De jordløses bevegelse i Brasil i delstaten Pará, en region hvor gruvedrift har vært i konflikt med lokalsamfunn i flere tiår.

«Det vi ser her i Sunndal er hvordan Hydro og aluminiumsproduksjonen har forholdt seg til en sterk fagforening og et aktivt lokalsamfunn. Vi har hørt om hvordan forurensning skapte stor ødeleggelse i begynnelsen, men også hvordan dette har endret seg. For oss er det viktig å høre. Vi må vite at det er mulig å leve med gruvedrift, og at aluminium ikke trenger å være ensbetydende med forurensning», forteller Samuel Amorim.

Flere store gruveselskaper opererer i delstaten Pará. Der i blant, Alcoa, Vale, Imerys og Anglo American. I delstaten ligger verdens største åpne dagbrudd som utvinner jern, og nær 90 prosent av bauxitt i Brasil kommer fra denne delstaten. Hydro ble hovedeier av Alunorte etter et oppkjøp i 2010 og de tok da over verdens største aluminiums-raffineri, men de tok også over problemer knyttet til miljø-ødeleggelser og et slitt forhold med lokalsamfunnene.

«Hydro har klart å rydde opp i miljø-ødeleggelser i Sunndal. Vi har hørt om en fjord hvor verken krabber eller fisk kunne spises, vi har hørt om avskoging og vi har hørt om husdyr som mistet tenner og døde på grunn av forurensningen. Situasjonen som preget dette lokalsamfunnet for flere år siden er en beskrivelse av situasjonen i Pará i dag. Vi håper fagforeningen og Hydro kan bringe erfaringene herfra til Brasil hvor lovgivningen for gruvedrift er en helt annen enn den er her i Norge», sier Pablo Neri.

Innbyggere i Barcarena protesterer mot Norsk Hydros forurensing av drikkevannet. På plakaten er det skrevet: "Barcarena ber om hjelp - Hydro dreper oss med deres tunge metaller".

Hydro har hatt stor betydning for oppbyggingen av Sunndal. Bedriften legger igjen et viktig bidrag til kommunens økonomi, blant annet gjennom eiendomsskatt. En stilsvarende eiendomsskatt finnes ikke i Brasil, og det er vanskelig å vite om skatten selskapet betaler når tilbake igjen til lokalsamfunnene. Pará er en av de fattigste delstatene i Brasil på tross av at det er en av delstatene som er rikest på naturresurser. Det er også en delstat med stor arbeidsmigrasjon og byer som har vokst eksplosivt de to siste tiårene.

«Vi ønsker en standard for gruvedrift i Brasil som kan måles med norsk standard. Vi mener at Hydro kunne, med sin erfaring herfra, ha vært med på å sette presedens for hva en hjørnesteinsbedrift kan og bør være for et lokalsamfunn. Vi vet at Hydro ikke kan endre hele delstaten, men et steg i riktig retning vil være å følge samme spilleregler der som her», sier Pablo Neri.

Pablo og Samuel bor kun en kilometer fra et av Hydros deponi i Barcarena, Brasil. De fortalte i et program på Radio Latin-Amerika at de er overrasket og visste ikke at Hydro har en forhistorie med forurensning også i Norge. På Bilde Pablo og Samuel med Guri fra LAG og journalist Mónica Orjuela fra Radio Latin-Amerika.

(DRIVA - LAG)