Medietilsynet foreslår totalforbud mot reklame på FM-radio i Oslo - Vil at småradioene skal tjene 0 kroner

Escrito por Kristian Mendoza
Publicado el

-Medietilsynets nye anbefalinger om at lokalradioene i storbyene ikke skal kunne tjene penger, kan bety slutten for Radio Latin-Amerika og Radio Inter FM, forklarer Hans Dahle.

Overgangen fra FM til digitalradio (DAB) er et tema som debatteres hyppig hos mange radiostasjoner i landet. Spesielt trekker flere frem kostnadene til å klare overgangen, samt at DAB-nettet ikke er tilstrekkelig utbygd, som to hovedårsaker som gjør det vanskelig å gå fra FM til DAB.

-Denne overgangen skulle egentlig være klar innen 2021, men nå anbefaler Medietilsynet en forlengelse til 2026. Isåfall anser vi dette som positivt. Vi hadde håpet på en forlengelse frem til 2031 fordi svært mange trenger mer tid til å klare overgangen for egentlig ønsker vi å leve så lenge som mulig som FM-stasjon, sier daglig leder i Radio Latin-Amerika Hans Dahle etter å ha lest rapporten fra Medietilsynet publisert onsdag morgen.

-Overgangen til DAB ville kostet oss flere hundre tusen kroner, og som radio drevet på idelalistisk grunnlag er dette vanskelig å få til. Samtidig har de færreste av våre lyttere DAB-mottakere, noe vi fikk erfare da vi i flere år forsøkte med DAB-sendiger paralellt med FM-sendingene våre for nærmere tre år siden, fortsetter Dahle.

Vil at småradioene skal tjene 0 kroner

Imidlertid reagerer han på forslaget om at radioaktørene i slukkeområdene (de mest befolkningstette områdene i og rundt storbyene red. anm.) skal ha et fullstendig ikke-kommersielt grunnlag. Slik reglene er nå, kan ikke Radio Latin-Amerika tjene mer enn 135 000 kroner per år.

-Å gå fra denne maksgrensen til 0 kroner i inntekter vil bety slutten for nisjeradioene. I hvertfall for oss og Radio Inter FM som låner vår frekvens flere timer daglig, sier han.

-Horribelt

-Det er utenkelig å kreve at en radiostasjon skal nektes å tjene penger på salg av reklame og for annonsering av egne arrangement. Tenk deg om noen aviser i Norge fikk totalforbud mot å tjene penger på reklameannonser? Jeg synes forslaget er horribelt, utdyper han videre.

-Da er vi tilbake i 80-åra. Da ”Nærkringkastningsnemda” hadde et totalforbud mot reklame i lokalradio. Dit vil ikke tilbake, sier han og oppfordrer kulturminister Trine Skei Grande og politikere til å ta tak i saken.

Tror press fra de store aktørene er årsaken

Dahle tror denne anbefalingen fra Medietilsynet kom etter press fra de største radioaktørene i bransjen. Han trekker frem en uttalelse til Medietilsynet, hvor blant annet riksaktørene kom med anbefalinger om at alle eksisterende FM-radiostasjonene i Oslo burde legges ned.

-Dette mener vi er en krigserklæring fra mektige selskap mot oss, de minste som har minoriteter som målgruppe. De ser tydeligvis på oss som konkurrenter. Det kan jeg ikke forstå.

-I dette scenariet kan vi vise til den ene riksaktøren som selv driver egne lokalradiostasjoner i Østfoldbyene, vil i en forlengelsesperioden frem til 2026, fortsatt kunne sende reklame uten begrensing, mens minoritetsradioer må finne seg i total reklameforbud fordi de befinner seg i Oslo. Snakk om dikriminering, sier Dahle.

Radio Latin-Amerikas medarbeidere og støttespillere under en demostrasjon utenfor Stortinget for å bevare FM i Norge. Foto: Radio Latin-Amerika.

Her kan du lese rapporten FM etter 2021 - Anbefaling til Kulturdepartementet om fremtidig analog distribusjon av lokalradio i FM-nettet

Stor interesse og mye engasjement for lokalradioens fremtid

Det er per dags dato tilsammen 198 lokalradiostasjoner som er tildelt konsesjon til å sende på FM-nettet i hele landet. Radio Latin-Amerika er en av de få radioer som fortsatt kan sende over FM-båndet i Oslo. Medietilsynet, en instans som er underlagt Kulturdepartemenetet har mottatt innspill fra over hundre organisasjoner og aktører i forbindelse med bearbeidelse av en ny rapport om fremtiden for FM. Rapporten ble overrakt til kulturminister Trine Skei Grande i Bergen sist onsdag.