Utenlandsadoptertes politiske utvalg: Markering etter drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen

Publicado el

Vi er tre utenlandsadopterte som ønsker å markere tapet av medadopterte Johanne Zhangjia, synliggjøre utenlandsadopterte som en minoritet og vise avstand fra rasisme. Vi er: Christina Violeta Thrane Storsve (født i Guatemala), Andrea Johanna Bratt Mæhlum (født i Costa Rica) og Diana Fynbo (født i Colombia).

Vi er fryktelig lei oss for tapet av Johanne Zhangjia, og vi ønsker å lage en verdig markering der vi også vil belyse hvordan hverdagen til mange utenlandsadopterte kan se ut i dagens Norge. Vår erfaring er at adopsjon ofte dekkes på en utelukkende positiv måte i pressen. Det er ofte fokus på adopterte som leter og finner biologisk opphav, eller det nevnes kort som et "eksotisk" faktum før man presenterer hva den adopterte har gjort eller oppnådd i ulike sammenhenger.

I mange år har vi forsøkt å belyse sider ved adopsjon som blant annet diskriminering, annerledeshet og rasismen utenlandsadopterte opplever både i egen familie og i offentligheten.

Denne markeringen er med på å vise flere nyanser samtidig som vi vil minnes et liv som gikk tapt altfor tidlig, og som drukner i medienes dekning av gjerningsmannen og angrepet på moskéen.

Lenke til arrangementet: https://www.facebook.com/events/421514351798468/

Program - Eidsvoll Plass - Lørdag 24. augist kl. 11:00

Konferansier: Lotten Christiansen.

Talere:

1) Christina Violeta (født i Guatemala i 1978) vokst opp på Barkåker.

«Vi kom hit, ble hentet hit, ønsket hit. Vi hadde med oss sorg i bagasjen og et håp om trygghet. En egen evne til å overleve om du vil. Spør meg hvordan jeg har det, ikke hvem jeg er…»

2) Andrea Johanna Bratt Mæhlum, født i Costa Rica ( 1983 ) vokst opp i Bærum i dialog med Glenn Hole, født i Indonesia (1977).

"Hva vil det si å være adoptert ? Er man adoptert inn i en ny familie, er man også adoptert inn i et samfunn. Et samfunn som i Norge er farger. Frihet til å definere sin egen identitet og skape rom for et mangfold av ulike perspektiver, erfaringer og kulturer."

3) Diana Fynbo (født 1974 i Colombia) vokst opp på Grorud.

«Den adopterte kan ikke gjemmes bort, usynliggjøres, liksom assimileres, dette MÅ ta slutt! Vi er en minoritet, men også en del av den store mengden mennesker som noen dessverre ikke vil akseptere og tolerere. Denne kloden er ment for oss alle!»

4) Abid Q. Raja (født 1975 i Norge), foreldre fra Pakistan. "Mangfold, samhold og rasismefritt samfunn."

5) Maria Sung Ae Lervik, (født 1996 i Sør-Korea) journalist i Subjekt.

«Mange ønsker å tro at adopterte ikke blir utsatt for rasisme fordi de er assimilerte inn i det norske samfunnet. Dermed blir adopterte også ekskludert fra både innvandringsdebatten og debatter rundt multikulturalisme.»

6) Kamzy Gunaratnam (født 1988 på Sri Lanka), vokst opp i Groruddalen.

7) Aon Raza Naqvi (f. 1989) tekstforfatter, kreatør og journalist oppvokst i Larvik. Forfatter og redaktør for boken "Third Culture Kids".

"Bror". En tale om hat og kjærlighet.

8) Daniel Abimael Skjerve Wensell (født i Peru 1990), politisk rådgiver Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank.

"I høyreekstremismens oppkonstruerte "idé" om rasekrig er det bare én farge som gjelder, hvit. I den er alle fargerike et mål, også adopterte".

9) Mari K. Linløkken, nestleder hos Antirasistisk senter.

(Kilde: pressemelding)