Utenriksministeren svarer på spørsmål om utviklingen i Chile

Publicado el

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hva Norge formidler til chilenske myndigheter i forbindelse med utviklingen i landet.

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:

Hvordan ser utenriksministeren på utviklingen i Chile, hvor flere hundre mennesker er arrestert og tre er drept i opptøyene, og hva formidler Norge til chilenske myndigheter i denne situasjonen?

Utenriksministerens svar:

Utenriksdepartementet følger situasjonen nøye gjennom ambassaden i Santiago. Demonstrasjonene i Chile har den siste tiden spredt seg til flere byer. Urolighetene har resultert i omfattende plyndring og ødeleggelser på kritisk infrastruktur. I en rekke byer har det i en begrenset periode vært portforbud og erklært unntakstilstand. Unntakstilstanden er nå opphevet. Ifølge Chiles nasjonale institutt for menneskerettigheter er ca. 3000 personer fengslet i tilknytning til protestene og nesten 600 skadet. 19 personer skal være drept, men situasjonen er fremdeles uoversiktlig og tallene er ikke bekreftet.

Den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen har fordømt tilfeller av overdreven voldsbruk av chilenske sikkerhetsstyrker mot demonstranter, samt voldshandlinger begått av sivile. Kommisjonen oppfordrer til fredelig konfliktløsning innenfor rammen av rettstaten. Norske myndigheter deler dette synet. FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) har besluttet å sende et team til Chile for å undersøke påstandene om menneskerettighetsbrudd, noe som er ønsket velkommen av chilenske myndigheter. Det er positivt at det er etablert kontakt mellom den chilenske regjeringen og OHCHR.

Anklager om overdreven voldsbruk og menneskerettighetsbrudd, blant annet mot demonstranter i politiets varetekt, vekker bekymring. Fra norsk side forventes det at chilenske myndigheter etterforsker anklagene i tråd med internasjonale prinsipper og nasjonalt lovverk. Videre har jeg notert at president Piñera har foretatt utskiftninger i regjeringen og tatt initiativ til en bred nasjonal dialog for å imøtekomme befolkningens krav.

Følger situasjonen i Chile

Utenriksdepartementet sier fredag at de følger situasjonen i Chile nøye gjennom ambassaden i Santiago. Den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen har fordømt tilfeller av overdreven voldsbruk av chilenske sikkerhetsstyrker mot demonstranter, og voldshandlinger begått av sivile. Kommisjonen oppfordrer til fredelig konfliktløsning innenfor rammen av rettstaten.

Norske myndigheter deler dette synet. Anklager om overdreven voldsbruk og menneskerettighetsbrudd, blant annet mot demonstranter i politiets varetekt, vekker bekymring. Fra norsk side forventes det at chilenske myndigheter etterforsker anklagene i tråd med internasjonale prinsipper og nasjonalt lovverk.