Gjest i studio: Whym Lam fra MiR - program om sosial kontroll

Publicado el

Whyn Lam er styreleder ved MiR, Multikulturelt Initiativ -og Ressursnettverk. Whyn er utdannet sosialantropolog og har jobbet med integrering av innvandrere og flyktninger i mange år. Hun var tidligere leder for Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo.

I programmet snakker vi blant annet om følgende:

- hva er negativ sosial kontroll?

- hvorfor er det viktig å jobbe med temaet?

- er det alltid negativt å kontrollere barna?

- hvordan har MiR jobbet med temaet?

Hvem er MiR?

Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk er et nettverk av og for foresatte, barn og unge uavhengig av etnisk og sosial bakgrunn. Med et multikulturelt blikk bidrar MiR med informasjon, rådgivning og støtte i saker om barnehage, skole, familieliv og samfunnslivet. MiR fungerer også som talerør for enkeltgrupper i møtet med myndighetene og storsamfunnet.

MiRs visjon er å være brobyggere mellom foreldre, barn, unge og storsamfunnet med økt livsmestring, gjensidig forståelse og likeverdig deltakelse for alle som resultat. Organisasjonen er politisk uavhengig og livssynsnøytral.

MiR har lokallag flere steder i landet, hovedkontoret vårt ligger i Torggata 31, Oslo.

MiRs hjemmeside:

http://www.mirnett.org/

Her kan du høre programmet som ble sendt på Radio Latin-Amerika - FM 105,8, DAB, Mobil- og Nettradio.