Vil ha flere i arbeid under pandemien

Escrito por Kristian Mendoza
Publicado el

Håpet om at flere av arbeidsinnvandrere skal komme tilbake på jobbmarkedet etter pandemien, lever i beste velgående hos Caritas. Tirsdag ettermiddag møtte de stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (AP) for å drøfte hvordan dette skal gjøres.

- Å komme til ressurssenteret hos Caritas er spennende. Caritas har vært en aktiv part under den nye integreringsloven som behandles i oktober, sier stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (AP).

Hensikten med den nye integeringsloven er å kvalifisere flere av deltakerne til arbeid. -Til nå har resultatene vært for dårlig. Ap skulle ønske regjeringen strakk seg lengre og la inn i loven at målet for deltakere er å få varig arbeid, noe vi har foreslått, forklarer Staalesen.

Vi befinner oss i organisasjonens ressurssenter i hjertet av Oslo sentrum. Her sitter det fem rådgivere som både behersker norsk og et annet språk mange med innvandrerbakgrunn snakker. Totalt er det knyttet 75 rådgivere til Caritas’ informasjons- og veiledningstjeneste. Alle jobber frivillig.

Lærerikt: For stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen var møtet med Caritas svært spennende. Her sammen med Anne-Sofie Ekendahl-Dreyer i Caritas. Foto: Kristian Mendoza.

Ressurssenteret er et lavterskeltilbud for innvandrere

- Ressurssenteret er et drop-in-tilbud hvor innvandrere kan få hjelp, støtte og oversikt over jungelen av offentlige og private tilbud . På grunn av covid-19 pandemien må alle som ønsker hjelp bestille time eller kontakte rådgiverne på telefon, sier Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer som jobber som Fungerende avdelingsleder for Innenlands-avdelingen hos Caritas.

-Covid-19 har gjort at vi har måttet tenke nytt med tanke på våre frivillige. Nå kan de også nåes på telefon og på internett, noe som gjør at de i prinsippet kan jobbe utenfor Oslo, smiler hun.

40 % av de som benytter seg av ressurssenterets informasjons- og veiledningstjeneste er spansktalende arbeidsinnvandrere. De frivillige veilederne snakker tilsammen om lag 20 språk, opplyser Ekendahl-Dreyer overfor Radio Latin-Amerika.

Mange spansktalende får ikke penger fra NAV

-Samtidig har henvendelser knyttet til NAV skutt i været. Pandemien har ført til at mange arbeidsinnvandrere har mistet jobbene sine. Flere av disse har ikke krav på NAV-støtte og befinner seg i en vanskelig situasjon, forklarer hun.

Har vært på ressurssenteret siden 2011: Edith Stylo er en av de informasjonskonsulenter som har har jobbet lengst i Caritas. Foto: Kristian Mendoza.

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (AP), som også er integreringsspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, er kjent med denne problemstillingen. Arbeiderpartiet ønsker at forslaget om en inntjening på 75.000 kroner for å få rett til dagpenger, skal stå ut året.

Ønsker du å være frivillig hos Caritas?

Ressurssenteret er en viktig del av Caritas’ arbeid. Mange begynner å jobbe der fordi de kjenner andre som er tilknyttet organisasjonen, mens andre blir rekruttert via sosiale medier.

-Men vi er alltid på jakt etter nye bidragsytere. Mange av de som begynner hos oss får masse relevant erfaring de kan ta med seg videre i arbeidslivet, noe vi ønsker å hjelpe med. Fordi flere får jobbtilbud etter å ha vært hos oss i en periode, er det alltid plass til flere frivillige, sier Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer og kommer med følgende oppfordring:

-Ta kontakt med oss på telefonnummer 23 33 43 60 eller Frivillig.no. Og dersom du vil komme innom så er du hjertelig velkommen til oss i Storgata 38, sier hun.