Bent Høie: -Innvandrerorganisasjoner er viktige bidragsytere

Escrito por Kristian Mendoza
Publicado el

Helseministeren og Caritas Generalsekretær, Martha Rubiano Skretteberg er takknemlige for det viktige arbeidet til minoritetsorganisasjoner som sprer livsviktig Covid-19 informasjon til innvadrergrupper i Norge.

Med flere innvandrermedier tilstede, besøkte Helseminister Bent Høie Caritas sitt hovedkontor for å diskutere omfanget av pandemien hos innvandrerbefolkningen. Et av momentene som kom frem under pressekonferansen, er økningen i antall smittede hos innvandrere og hvordan myndighetene kan nå flere med essensiell informasjon for å stoppe spredningen.

-Vi ser at en stor andel av de som blir smittet, blir det hjemme. Så ser vi også at mange innvandrere jobber i yrker som er mer utsatt for smittespredning, forklarer ham på spørsmål om hvorfor innvandrertette bydeler opplever høyere smittetall.

Høie er også kjent med mange innvandrernes utfordringer om å bo trangt, og viser til kommunenes tilbud om steder hvor de kan isolere seg dersom de trenger det. Videre snakket han om at det stadig blir gjort forbedringer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet for å nå flere innvandrere.

Helseminister Bent Høie og General sekretær i Caritas Norge, Marta Rubiano Skretteberg. Foto: Radio Latin-Amerika.

-Sivilsamfunnet arbeid er viktig

General sekretær i Caritas, trakk frem den manglende digitale kunnskapen hos flere innvandrere som en utfordring.

-Vi vet at vi når mange gjennom oppsøkende arbeid ved å rett og slett banke på dører og spre informasjon på deres språk, forteller hun og trekker frem polakkenes smittespredning som har gått i positiv retning som følge av dette arbeidet.

-Den jobben våre frivillige har gjort er utrolig viktig, sier hun.

Til stede på pressekonferansen med helseministeren var journalister og lokalradiomedarbeidere fra Radio Latin-Amerika, Radio Inter FM, Radio Mangfold Norge, NorSom News og avisa Utrop. Helseminister Høie var glad for å kunne møte innvandrermediene og tok seg god tid til å svare på spørsmål. Foto: Radio Latin-Amerika.

Må fortsatt holde en meters avstand

Det aller viktigste for Bent Høie og helsemyndighetene er at vi overholder rådene for smittevern.

-Beskyttelsen ved å holde en meters avstand øker med 80 prosent, noe som er høyere enn munnbind som kun beskytter 40 prosent, forteller Høie og presiserer at bruken av munnbind gjelder når det ikke er mulig å holde denne avstanden. På spørsmål om han ønsket å gjøre munnbind mer tilgjengelig for innvandrere som ikke har råd til dette, svarte han følgende:

-Tøymunnbind kan også brukes og vaskes. Den vil dermed koste mindre. For barn under 12 år anbefales det ikke munnbind.

Tekniker og kamerakvinne, Edvard og Catalina sørget for at lyd og bilde gikk direkte på lufta. Foto: Radio Latin-Amerika.

Minoritetsmedier bidrar til den nasjonale dugnaden

De største medier for innvandrere i Norge, Radio Latin-Amerika, Radio Inter FM, avisa Utrop og NorSom News var tilstede på konferansen som ble formidlet "live" over Radio Latin-Amerikas frekvens på FM 105,8, DAB og nettradio, samt Web-TV.

Daglig leder i Radio Latin-Amerika, Hans Dahle sier det er svært viktig at Helseministeren verdsetter innsatsen til minoritetsmedier og at han stiller opp for å svare på spørsmål.

-Disse kanaler, som har stor nedgangsfelt blant minoriteter, formidler relevant korona-informasjon, råd og anbefalinger fra helsemyndigheter og bidrar til den nasjonale dugnaden for å unngå smittespredning, sier Dahle.

Her kan du høre sendingen fra pressekonferansen.

Her kan du se bilder fra pressekonferansen.