Digital OXLO-konferanse og OXLO-prisutdeling 2020- 18.-19. november

Publicado el

Enhet for mangfold og integrering (EMI) i Velferdsetaten inviterer til årets OXLO-konferanse kombinert med OXLO-prisutdelingen. OXLO-konferansen finner sted onsdag 18. november 2020, kl. 10.00-14.00. OXLO-konferansen arrangeres årlig, og denne gangen i samarbeid med Antirasistisk Senter, Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken - (DiMe), Internasjonal Helse- og Sosialgruppe (IHSG), Kuben videregående skole, Minotenk, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Skeiv Verden, Stopp Hatprat og VIBRO – Vi Bryr Oss.

Årets OXLO-konferanse vil ha fokus på forebyggende arbeid mot «hatefulle ytringer og holdninger». Konferansen skal bidra til bevisstgjøring og bidra til en diskusjon om hatprat på nett, på skolen, i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Hvordan oppstår hatprat og hva kan gjøres for å motvirke det?

Målet for konferansen er å samle forskere, organisasjonslivet, kommunen og andre relevante aktører for å drøfte hvordan rasisme, diskriminering og fordommer legger grunnlaget for hatefulle ytringer og holdninger. Konferansen vil fokusere på hvordan vi kan jobbe forebyggende i Oslo.

  • Hvorfor øker utbredelsen av hatefulle ytringer?
  • Hvilken rolle har sosiale medier?
  • Hvordan skal man møte hatefulle ytringer?
  • Kan man fjerne grobunnen for hatefulle ytringer?
  • Ytringsfrihet versus hatefulle ytringer
  • Hvordan kan vi alle ta ansvar?
Her kan dere velge hvilken workshop dere ønsker å delta på

1. Rasisme og islamofobi, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Hvordan bør samfunnet reagere? Eirik Rise - Stopp Hatprat

2. Black Lives Matter: Utdanne, Organisere og Mobilisere for Rettferdighet, Babu Katembu - ARISE

3. Når hatet flommer, hva gjør du? Heidi Wyller og Linn Landro - Antirasistisk Senter

4. Hatefulle ytringer og holdninger, hvordan jobbe forebyggende? VIBRO – Vi bryr oss og Skeiv Verden

Se vedlagt program. Link til streaming av OXLO-konferansen og OXLO-prisen legges ut på: www.oslo.kommune.no/oxlo

Det er kun krav til registrering til OXLO-konferansen, av hensyn til fordeling på workshopene.

OXLO-prisen krever ikke påmelding.

Påmeldingsfrist mandag 16. november kl. 12.00

Påmelding til OXLO-konferansen og workshops onsdag 18. november sendes til: emi@vel.oslo.kommune.no

(Kilde:pressemelding fra Oslo kommune)