Til minne | En memoria de Félix Vidal

Publicado el

Con profundo pesar, comunicamos el sencible fallecimineto de quien en vida fuera, Félix Vidal, Q.E.P.D., acaecido en Oslo el 4 de abril de 2021. Vår kjære José Felix Vidal Ortiz døde 4. april 2021. Det skjedde brått og uventet, og vi føler med familien i sorgen.

José Felix Ortiz Vidal var født i Chile 06.02.1949. De av oss som i 2002 var med Felix på studietur til Chile, fikk se det beskjedne huset der han vokste opp i Valparaiso. Som liten gutt gikk han på klosterskole ved Seminario San Rafael. Da han var 8 år, døde faren - så Felix måtte tidlig bidra. Han har fortalt om en liten lastebil, en T Ford fra 1930, som han brukte til å hente varer og drive salg av grønnsaker på torget, sammen med en onkel. Men Felix var et begavet barn. Han fikk stipend, og kom inn på arkitektskolen ved Chiles Universitet i Valparaiso, der han leverte hovedoppgave i byplanlegging. Felix var hjelpelærer i teori og byplanlegging, han var leder i studentorganisasjonen og medlem i Universitetsrådet 1969-1973.

Den 11. september 1973 gjorde generalene militærkupp i Chile. Mer enn 3.000 mennesker ble drept eller «forsvant» mens Pinochet satt med makten. Som en av lederne i MIR (Movimiento Izguierda Revolicionario) var Felix ettersøkt av kuppmakerne, og måtte gå under jorden.

Kort tid etter kuppet ble den norske diplomaten Frode Nilsen beordret som ambassaderåd i Santiago. Utenriksminister Knut Frydenlund ga ham vide fullmakter for å ta seg av flyktningspørsmål. Felix klarte å redde seg inn i den norske ambassaden. Etter en tid klarte Frode Nilsen å smugle ham ut og få ham sendt ut av landet, til fredelige Norge.

Felix og familien bosatte seg på Kringsjå, og Felix fortsatte utdannelsen ved Arkitekthøyskolen i Oslo. Diplomoppgave om boliger ble levert i 1975. Han ble ansatt hos arkitekt MNAL Nils Alm Rosland i 1976, hvor han raskt fikk krevende oppgaver som småhusområdet Trollåsen i Oppegård og områdeplan for Bjørnåsen i Oslo (Carmencita). Felix var partner i Rosland AS fra 1983 og fram til 1997 da han startet egen praksis, Felix Arkitekter AS.

Kontorets aller første oppdrag kom fra Selmer (senere Skanska), det store boligprosjektet Badebakken i Oslo som ble utført i samarbeid med Lund & Slaatto. Badebakken åpnet dører for flere oppdrag, som Lunden Hageby, Lille Kirkeholmen, Haråsveien 4, Sagene Panorama og Ivar Aasens vei 2, og flere fulgte.

Etter liberaliseringen av boligmarkedet på 1980-tallet og nedbyggingen av Husbanken har begrepet sosial boligbygging kommet i skyggen. Boligkooperasjonen er nå i ferd med fullstendig å skifte ham. Men Felix beholdt sin grunnleggende boligpolitiske målsetning gjennom hele sitt virke: å utvikle gode boliger for folk flest.

I 2007 fikk Felix Arkitekter sammen med øvrige involverte arkitekter Statens byggeskikkpris for Pilestredet Park etter transformasjon og utbygging av det gamle Rikshospital-området. Som kanskje den mest spennende av utfordringene skulle Felix Arkitekter tegne Gjenbrukshuset i henhold til et miljøoppfølgingsprogram. Gjenbrukshuset i Pilestredet Park var et av prosjektene Felix var aller mest stolt av, og vi vil alltid tenke på Felix når vi går forbi.

Helt fram til nå har Felix deltatt som arkitekt og med lederfunksjoner i firmaet. Felix ga likevel alltid plass til de unge, og til nye ideer og tanker. Vi har vokst, fordi du ga oss tillit. Vi var ikke alltid enige, men det var rom for heftig engasjement og diskusjoner, sånn som det er når man kjenner hverandre godt. Kontoret har vært som en familie for deg og alle oss som har hatt deg som kollega, og det er på grunn av måten du var på. Felix var et godt menneske, varm og omsorgsfull. Vi vil huske dine klemmer, dansemoves, fortellinger og gode humør. Vi tørket tårer i nedtur, og skålte i opptur. Felix har lært oss kjernen i det vi driver med: arkitektur med omtanke. Med det blir du med oss videre.

Du etterlater deg dine tre barn Tania, Ida og Nicolas med ektefeller og barnebarn, og din kjære samboer Fanny. Du skulle ha vært her så mye lenger, Felix. Vi vil savne deg.

Español

Con profundo pesar, comunicamos el sencible fallecimineto de quien en vida fuera, Félix Vidal, acaecido en Oslo el 4 de abril de 2021. Félix, arquitecto de profesión, nació en la ciudad de Valparaiso, Chile y residió en Noruega desde su llegada en el año 1974. Solidarizamos en este dolorozo momento con su familia y la comundiad latinoamericana en Oslo, con la certeza de que su persona y su legado dejarán una huella imborrable en nuestra memoria.

Nota publicada por Felix Arkitekter.