Slik blir feiringen av 1. mai i Oslo

Publicado el
På grunn av pandemien blir det ikke fysisk 1. mai-tog, men det blir tog på nett! Du kan gå inn på siden samorg.no, velge hvilket tog du vil gå i (hvor i landet) og deretter velge hvilken parole du vil gå bak. I tillegg blir det taler og appeller på video.

Program for 1. mai 2021

Kl. 08:00: Flaggheising, kort direktesending fra Youngstorget.

Kl. 09:00: Minnesmerket over Pellegruppa ved Aker Brygge. Tale ved Charlott Pedersen, styremedlem i LO i Oslo og nestleder i Oslo/Akershus Handel og Kontor. Minnesmerket over Osvaldgruppa og de falne fra NSB ved Østbanehallen. Tale ved Kjell Næss, nestleder Norsk Jernbaneforbund. Spaniamonumentet ved Birkelunden. Tale ved Nina Skranefjell, LO i Oslo og Oslo/Akershus Handel og Kontor. Ved Pionerstatuen: Varin Hiwa, leder AUF i Oslo, Maja Elise Winge, leder Oslo Sosialistisk Ungdom og Agnes Selvær, leder Oslo Rød Ungdom. Ved Fredsmonumentet: Andreas Fosby, leder Oslo Nei til Atomvåpen.

Kl. 10:00 Talere for dagen i Oslo:

Internasjonal appell ved Stuart Appelbaum om kampen for tariffavtale ved Amazon i Bessemer USA. Bjørnar Moxnes, leder Rødt og 1. plass på stortingslista Rødt Oslo. Audun Lysbakken, leder for Sosialistisk Venstreparti. Jonas Gahr Støre, leder Arbeiderpartiet.

Kl. 11 til 13: LOs sending på www.lo.no/1mai.

Kl. 14:00: Finn ditt tog og gå i tog på samorg.no (det skal være mulig å stille seg opp fra fredag. Toget telles kl. 17 på 1. mai.

LO i Oslos 1. maiparoler 2021

1. Stopp raseringa av norsk arbeidsliv – Ny regjering nå!

2. Kamp for fast arbeid • Forby bemanningsbransjen

3. Arbeid til alle og rett til heltid – ja til 6 timers arbeidsdag!

4. Nei til profitt i velferden og lov om «valgfrihet»!

5. Boliger for alle • Bygg ikke-kommersielle utleieboliger

6. Ja til ny grønn og rød deal!

7. Ja til tillitsreform – nei til kutt i offentlig sektor

8. Ingen arbeidsplasser å miste i Oslo – Nei til utflytting

9. Ja til utredning av handelsavtale med EU

10. Ja til global nedrustning og forbud mot atomvåpen

11. Arbeiderklassen betaler den høyeste prisen for korona i Oslo – vi krever tiltak og midler til bydelene

12. Boikott Israel – Ingen kontrakter til CAF i Norge

Du finner mer her: https://www.lo-oslo.no/