Diskriminering er et økonomisk problem for Norge. No Time For Silence

Publicado el

Diskriminering av innvandrere og mangel på tilgang til arbeidsmarkedet er et stort problem, ikke bare for de som ikke får jobb fordi de er innvandrere, men også rent samfunnsøkonomisk. Hvordan kan vi bryte dette mønsteret? Hvordan konkret jobbe for å bedre situasjonen? Hvordan kan innvandrere til tross for et vanskelig utgangspunkt komme i arbeid?

I denne episoden av «No time for silence» møter vi Ndey Jobarteh, organisasjonsrådgiver i Sammen om en jobb, et mentorprogram som jobber for å få nyankomne innvandrere og flyktninger inn i arbeidslivet.

De jobber med å overkomme utfordringer som språkbarrierer, mangel på nettverk, fordommer, og det å ikke ha kjennskap til det norske arbeidsliv og kultur. Men den største utfordringen er ifølge Jobarthe allikevel diskriminering i ansettelsesprosesser.

Lytt til vår podcast her!

Musikk:

Jakarta Riddim - Konrad OldMoney

Sao Meo Orchestral Mix - Doug Maxwell_ Zac Zinger

Ayub Ogada - Kothbiro

Royal Messenjah Better Days