Stortingsvalget 2021: Lav valgdeltakelse hos innvandrere bekymrer

Escrito por Kristian Fabrizio
Publicado el
Valgdagen i de fleste kommuner er førstkommende mandag. Likevel vil deltakelsen hos innvandrere være betydelig lavere enn nordmenn, noe som var et av hovedtemaene da Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen var invitert til pressetreff med de største innvandrermedier hos Caritas, mandag denne uken.

-Personlig har jeg lenge brukt hver fredag til å være i alle moskeer og større arenaer for å fortelle om viktigheten av å stemme. -På torsdag, da jeg var på Furuset for å forhåndsstemme, var det 1300 i området som hadde gjort dette. Til sammenligning var det 3300 som hadde gjort det samme på Røa, forklarte Byrådsleder Raymond Johansen for å tegne bildet av hvor lav valgdeltakelsen hos innvandrere er.

Statministerkandidat Jonas Gahr Støre synes det er helt avgjørende at innvandrere forstår viktigheten ved å bruke stemmeretten. Foto: Radio Latin-Amerika.

Åpner opp for forslag

Mens 80 prosent av nordmenn uten innvandrerbakgrunn stemte ved forrige stortingsvalg, var dette tallet kun på 54 prosent hos innvandrere, ifølge tall fra SSB. Johansen er, i likhet med statsministerkandidat Jonas Gahr Støre, bekymret for den lave deltakelsen.

-Vi bruker alle kanalene til å spre informasjon om viktigheten av å stemme, men samtidig kan vi ikke gjøre husbesøk på grunn av corona-restriksjonene, sa Johansen under gårsdagens pressetreff i regi av Caritas Norge og Radio Latin Amerika.

På spørsmål om konkrete tiltak for å høyne deltakelsen, svarer Johansen at det sendes praktisk info på flere språk og at partiene oppsøker arenaer hvor innvandrere ferdes. Samtidig er han åpen for flere forslag som kan være med på å få flere til å velge.

Jonas Gahr Støre trakk frem viktigheten et åpent demokrati har i et samfunn.

-Demokrati er et dyrekjøpt gode og det er ingen selvfølge med et demokratisk valg. Det må vi slå ring rundt. Vi må bruke stemmeretten vår, fastslo partileder Gahr Støre i sin appell overfor innvandrere-mediene som var tilstede.

Sammen med de største innvandrerkanaler, deltok også NRK TV og VG på pressetreffet hvor temaer knyttet til innvandrerbefolkningen ble tatt opp.

Innvandrermedier var på plass. Disse kanaler er opptatt av å informere sine følgere om Stortingsvalget. Foto: Radio Latin-Amerika.

Behandlingsprosessen i asylsaker må endres

I tillegg til bekymringen rundt valgdeltakelsen, var ensomhet som følge av pandemien og større innvandrer-representasjon på Stortinget og i samfunnet viktige temaer på agendaen.

Et annet sentralt tema var hva Arbeiderpartiet vil gjøre overfor innvandrere dersom de kommer i regjering.

Støre mener for eksempel at det er bred enighet når det gjelder innvandringspolitikken i Stortinget. Denne skal være “forutsigbar, rettferdig og human, basert på et ordentlig regelverk”.

Asylinstitusjonen vil bli opprettholdt og FNs kvoteflyktningsnivåer er en forutsigbar måte å regulere hvor mange flyktninger Norge bør ta. Per dags dato er dette på 3500 i året, ifølge Gahr Støre.

- Det vi jobber aktivt med, er å gå gjennom saksbehandlingsprosessen i asylsaker. Ting tar for lang tid.

-Om du kommer hit og ikke har grunnlag så burde du reise fra Norge. Jo lengre tid det tar, jo mer traumatisk blir det for den berørte, særlig for barn, sa Gahr Støre under pressetreffet mandag formiddag.

Under møtet kom det frem at valgdeltakelsen er betydelig lavere blant innvandrere enn i befolkningen for øvrig, og forskjellen i valgdeltakelse mellom majoritet og minoritet vedvarer.Foto: Radio Latin-Amerika.

– Vi må jobbe sammen for å bli kjent med hva de forskjellige politiske partier står for, slik at flere går og stemmer. På den måten får vi et enda bedre demokrati, sier generalsekretæren i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg som var tilstede under pressetreffet.

Fredag i forrige uke var det arbeids- og sosialminister Torbjørn Rød Isaksen som deltok på det første pressetreffet på vegne av partiet Høyre. Han kom med en klar oppfordring til innvandrere om å bruke sin stemmerett. Foto: Radio Latin-Amerika.

Følgende innvandrermedier deltok på konferansen: Avisa Utrop, NorSom News, Radio Latin-Amerika, Radio Inter FM, Radio Wataha og Radio Mangfold Norge. Samlet har disse kanaler titusenvis av lyttere og lesere med bakgrunn fra Pakistan, Polen, Tyrkia, Somalia, Syria, Irak og Latin-Amerika.

Foto: Radio Latin-Amerika.

Her kan du se video fra det andre pressetreffet forrige mandag.