Her får papirløse migrantkvinner livsviktig helsehjelp

Publicado el

Personer uten papirer på lovlig opphold har også rett på helsehjelp i Norge. På Kirkens Bymisjons Helsesenter i Oslo får papirløse migrantkvinner livsviktig helsehjelp eller støtte til å få den hjelpen de trenger fra det offentlige helsevesenet. I tillegg til generell helsehjelp gjelder dette blant annet helsetjenester til gravide, hjelp til familieplanlegging og tilgang på prevensjon, mammografi, celleprøver, og helsehjelp til kvinner utsatt for kjønnslemlestelse.

I denne episoden av Ola Verde møter vi Ragnhild Lerø fra Kirkens Bymisjons Helsesenter for papirløse migranter og lærer om hvem de papirløse kvinnene er, hvilke særskilte helseutfordringer denne gruppen står ovenfo, utfordringer de papirløse har knyttet til det å få nødvendig helsehjelp, og hvordan helsesenteret jobber for å møte disse utfordringene.

Lytt til denne podcasten og lær mer om Kirkens Bymisjons Helsesente, radioprogram av Monica orjuela.

Ola Verde og Radio Latin-Amerika fokuserer på migrantkvinners helse gjennom en rekke programmer

Programmet er støtte av Oslo kommune og Fritt Ord.