Hans Dahle fra Radio Latin-Amerika hedret med Lokalradioprisen 2024

Publicado el

Radiolykke fyller luften når vi feirer en imponerende begivenhet! Hans Dahle, vår fremragende leder og en ekte radioentusiast, har blitt tildelt den prestisjefylte Lokalradioprisen 2024 av Norsk Lokalradioforbund. Hans engasjement, mangfold og utrettelige innsats har gjort ham bemerket i lokalradiobransjen.

Hans Dahle fra Radio Latin-Amerika er tildelt den høyeste utmerkelsen i norsk lokalradio. Han mottok Lokalradioprisen 2024 under Landskonferansen på Quality Hotel Expo på Fornebu lørdag.

– Lokalradiobransjen er kjent for å huse brennende ildsjeler med lang fartstid, men få kan skilte med en like imponerende kontinuitet som årets prisvinner. Det sier juryen om årets prisvinner, og fortsetter:

– Siden forsøksperioden med lokalradio på starten av 80-tallet, har han hatt en urokkelig tilstedeværelse i bransjen, og hans innflytelse har vært av stor betydning ikke bare for utviklingen av sin egen radiostasjon, men også for det viktige lokalradiosegmentet han representerer.

Hans startet lokalradiokarieren i Radio Immigranten som senere ble til Tellus Radio – en radio som hadde sitt utspring i miljøet rundt Antirasistisk Senter. Deretter gikk turen til Byradioen og Radio Siellan i Oslo. I 1987 søkte han sammen med andre entusiaster om og ble tildelt radiokonsesjon for å etablere en kanal på FM-båndet i Oslo som senere ble Radio Latin-Amerika. Det begynte beskjedent med noen få timers daglige sendinger fra et leid studio og delt frekvens. Radio Latin-Amerika har under Hans ledelse siden utviklet seg til å bli en levende og dynamisk mediebedrift med døgnkontinuerlige sendinger på FM, digitalradio DAB, nett- og mobilradio og solide lyttertall.

– Lokalradioprisen for 2024 går til en person som representerer mangfold, kontinuitet og engasjement – og er på alle måter en fremragende ambassadør for det bransjefelleskapet vi alle er en del av. Hans har ikke bare skapt en unik, viktig og fremtredende lokalradiostasjon, men har også opp gjennom årene stått på barrikadene for å få på plass bedre rammevilkår for lokalradio – og er en person som nyter stor respekt innad i bransjen, så vel som i politiske kretser, heter det i juryens begrunnelse.

Lokalradioprisen er den høyeste utmerkelsen i Norsk lokalradiobransje. Prisen er en påskjønnelse til personer, radiostasjoner eller andre som har gjort en særlig innsats for å fremme lokalradioens rolle og betydning i samfunnet. I henhold til prisens statutter, kan denne tildeles for engasjement over tid, for situasjonsbetinget innsats, eller en kombinasjon av disse.

Juryen har i år bestått av Ragnhild Kristine Vartdal Espelund fra Radio Sunnmøre, Thor Magnar Thorsen fra Radio 102 og Pål Lomeland, daglig leder i Norsk Lokalradioforbund.

Vi gratulerer!