Nedleggelse av EMI (Enhet for Mangfold og Integrering) i Oslo kommune skaper bekymring blant innvandrerorganisasjoner

Publicado el .

EMI - Enhet for Mangfold og Integrering i Oslo kommune, er planlagt nedlagt. EMI har spilt en viktig rolle i å løfte frem Oslos mangfold og bidrar til inkludering av alle grupper i samfunnet. Flere innvandrerorganisasjoner mener at nedleggelsen av EMI vil bety en svekkelse av demokratiet, og har derfor satt i gang en underskriftskampanje for å forhindre dette. Det er i tillegg sendt et brev til byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen. Brevet gjengis her.