Viktige oppdateringer fra koronavaksinasjonsprogrammet

Publicado el

Dette er informasjon fra Folkehelseinstituttet til organisasjoner som gir koronainformasjon til innvandrerbefolkningen.

Nyheter

Ny oppfriskningsdose for høst/vintersesong

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer 65 år og eldre tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine i høst. Hvis du er i denne aldersgruppen bør du ta ny oppfriskningsdose selv om du nylig har hatt korona. Det bør være minst 3 uker siden sykdommen, og minst 4 måneder siden siste vaksinedose.

Nye oppdaterte koronavaksiner blir tilgjengelig i Norge

Europeiske legemiddelmyndigheter har nylig godkjent to oppdaterte versjoner av koronavaksinene fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og Moderna (Spikevax). Vaksinene dekker både det opprinnelige viruset og de nyere koronavirusvariantene som sirkulerer nå (Omikron). Om du nylig er vaksinert med en oppfriskningsdose med de opprinnelige vaksinene, har du fått styrket beskyttelse mot alvorlig sykdom, og trenger ikke en ny dose med oppdatert vaksine nå.

Bivirkningene ved bruk av de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være de samme som ved oppfriskningsdoser med de opprinnelige vaksinene. Om du ønsker å få oppfriskningsdose med en av de opprinnelige vaksinene og ikke de nye oppdaterte vaksinene, er det anledning til å gi beskjed om dette på vaksinasjonsstedet.

Les mer om anbefalinger for oppfriskningsdose og de nye oppdaterte koronavaksinene: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#oppfriskningsdoser

Koronatelefon er lagt ned

Koronatelefonen til Helsedirektoratet er nå lagt ned. Veiledningstjenesten hos helsenorge kan svare på spørsmål om koronasertifikat og hjelpe med utskrift av koronasertifikat, telefon 23 32 70 00. Chatboten på helsenorge kan svare på spørsmål om koronavirus, og kommunen kan også kontaktes. Se helsenorges nettside om koronavirus: https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Lenken til chatboten finner du nederst til høyre på siden merket «Chat».

Viktige budskap

Det viktigste budskapet å formidle nå er om ny oppfriskningsdose i høst til personer 65 år eller eldre. Bruk gjerne budskap fra den nye kampanjen om oppfriskningsdoser:

· «Nå bør du som er 65 år eller eldre ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Da varer beskyttelsen mot alvorlig koronasykdom lenger.»

· «Nå er det på tide med en ny oppfriskningsdose! Vi vet at effekten av koronavaksine svekkes over tid. Derfor anbefaler FHI en ny dose koronavaksine til deg over 65 år. Denne oppfriskningsdosen skal både styrke og forlenge beskyttelsen mot alvorlig koronasykdom. Les mer om oppfriskningsdose på fhi.no. Og husk, koronavaksine er gratis.» FHIs kampanjemateriell kan brukes fritt: https://www.fhi.no/publ/diverse/koronavaksine---oppfriskningsdose-host-2022/

Det er også viktig å fortsette å formidle kjernebudskapene:

· Koronavaksine beskytter mot alvorlig koronasykdom

· Det er ikke for sent til å begynne med koronavaksinasjon

· Ta kontakt med kommunen der du bor for å få koronavaksine

· Koronavaksine og vaksinering er gratis

· Alle som oppholder seg i Norge har rett på vaksine, uansett hvilken oppholdsstatus de har

· Du har rett til tolk når du mottar helsehjelp i Norge

· Vaksine er frivillig i Norge

KOMMUNIKASJONSMATERIELL TIL DELING

Kommuner, organisasjoner og andre som driver informasjonsarbeid kan laste ned og benytte FHIs informasjonsmateriell, tekster og grafiske elementer fritt.

Informasjonsmateriell om koronavaksine: https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-og-helseforetak/koronavaksinasjon-i-kommunene/informasjonsmateriell-til-kommuner/?term=&h=1

Informasjon for ukrainske flyktninger: https://www.helsenorge.no/uk/utlendinger-i-norge/helsehjelp-for-asylsokere-og-flyktninger-i-norge/ https://www.fhi.no/sv/asylsokeres-helse/informasjonsmateriell/

MER INFORMASJON

Oppdatert informasjon om koronavaksine: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/ https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Kommunene har ansvaret for vaksinasjonstilbudet lokalt. Sjekk din kommunes nettside for informasjon om hvordan vaksineringen gjennomføres lokalt. Personlige medisinske spørsmål rettes til fastlegen.

Dersom du fremdeles ikke finne svar, kan henvendelser som er knyttet til din rolle i informasjonsarbeid om koronavaksine rettes til folkehelseinstituttet@fhi.no

(FHI)