Nye viktige oppdateringer fra koronavaksinasjonsprogrammet

Publicado el

Dette er informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) til organisasjoner som gir koronainformasjon til innvandrerbefolkningen.

Nyheter

Anbefaling om oppfriskningsdose for kommende høst/vintersesong

Nå anbefaler FHI flere personer å ta oppfriskningsdose i høst/vinter. Vi anbefaler ny oppfriskningsdose med koronavaksine til:

· Personer 65 år og eldre

· Personer 18-64 år med risiko for alvorlig koronasykdom

· Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med enkelte alvorlige sykdommer

· Gravide i 2. og 3. trimester

Hvis du tilhører en av disse gruppene bør du ta ny oppfriskningsdose selv om du nylig har hatt korona. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du tar ny vaksinedose. Det bør også være minst 4 måneder siden siste dose med koronavaksine.

Les mer om anbefalingene til oppfriskningsdose:

https://www.fhi.no/nyheter/2022/flere-far-tilbud-om-oppfriskningsdose-med-koronavaksine/

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#oppfriskningsdoser

Nye oppdaterte koronavaksiner tilgjengelig i Norge

Europeiske legemiddelmyndigheter har nylig godkjent to oppdaterte versjoner av koronavaksinene fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og Moderna (Spikevax). Vaksinene beskytter mot det opprinnelige viruset og de nyere koronavirusvariantene (Omikron). Om du nylig har tatt oppfriskningsdose med en av de opprinnelige vaksinene, har du fått styrket beskyttelse mot alvorlig sykdom, og trenger ikke en ny dose med oppdatert vaksine nå.

En oppfriskningsdose med en oppdatert vaksine vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men vi vet foreløpig ikke hvor mye bedre, og hvor lenge det varer. Beskyttelsen mot alvorlig koronasykdom er forventet å være like god for de opprinnelige vaksinene og de nye, oppdaterte vaksinene.

Bivirkningene ved bruk av de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være de samme som ved oppfriskningsdoser med de opprinnelige vaksinene. Om du ønsker å få oppfriskningsdose med en av de opprinnelige vaksinene og ikke de nye oppdaterte vaksinene, kan du si fra om det på vaksinasjonsstedet.

Les mer om de nye oppdaterte koronavaksinene: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#oppfriskningsdoser

KOMMUNIKASJONSMATERIELL TIL DELING

Kommuner, organisasjoner og andre som driver informasjonsarbeid kan laste ned og benytte FHIs informasjonsmateriell, tekster og grafiske elementer fritt.

Informasjonsmateriell om koronavaksine:

https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-og-helseforetak/koronavaksinasjon-i-kommunene/informasjonsmateriell-til-kommuner/?term=&h=1

Informasjon for ukrainske flyktninger:

https://www.helsenorge.no/uk/utlendinger-i-norge/helsehjelp-for-asylsokere-og-flyktninger-i-norge/

https://www.fhi.no/sv/asylsokeres-helse/informasjonsmateriell/

MER INFORMASJON

Oppdatert informasjon om koronavaksine:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Kommunene har ansvaret for vaksinasjonstilbudet lokalt. Sjekk din kommunes nettside for informasjon om hvordan vaksineringen gjennomføres lokalt. Personlige medisinske spørsmål rettes til fastlegen.

Dersom du fremdeles ikke finne svar, kan henvendelser som er knyttet til din rolle i informasjonsarbeid om koronavaksine rettes til folkehelseinstituttet@fhi.no