Søknadsfristen for studenter som vil være med i kommunens mentorordning er utvidet til 15. mai 2023

Publicado el

OXLO mentorordning er et tiltak som bidrar til økt rekruttering av ansatte med flerkulturell bakgrunn til lederstillinger og stillinger som krever høyere utdanning.

Mentorordningen er for masterstudenter i det siste året av studiet. Du må kunne delta i samtaler på norsk. Masteroppgaven skal handle om utfordringer og forskningsspørsmål av interesse for kommunen, og ha relevans for målsettingene som er satt for det kommunale tjenestetilbudet i Oslo.

Søknadsfristen er nå 15. mai. Muligheten til å søke plass finner du på Webcruiter.

Mentorordningen gir masterstudentene:

 • en mentor i en kommunal virksomhet
 • oppfølging i et mentorprogram
 • faglig og praktisk bistand i forbindelse med masteroppgaven
 • muligheten til kortvarige vikariater og oppdrag
 • nettverk
 • kunnskap om Oslo Kommune som arbeidsplass

Mentorene for OXLO-studentene jobber i bydeler, etater, foretak og byrådsavdelinger i Oslo kommune, og i selskaper kommunen eier eller samarbeider med.

Ordningen tar opp inntil 8 studenter hvert år.

Opptak av nye studenter foregår om våren gjennom annonsering på Webcruiter.

Mentorordningen følges opp av Utviklings- og kompetanseetaten.

Tidligere deltagere

Mentorordningen har hatt masterstudenter fra

 • Universitet i Oslo
 • OsloMet
 • Handelshøgskolen BI
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Høyskolen Kristiania

Politisk forankring

Mentorordningen er forankret i bystyresak 129/13 «Mangfoldets muligheter – om OXLO, Oslo Extra Large».

Interessert i mer informasjon?

Kontakt oss i Utviklings- og kompetanseetaten