Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2023: Du kan forhåndsstemme frem til fredag 8. september

Publicado el

I år er det kommunestyre- og fykestingsvalg i Norge (kommunestyre- og valg til bydelsutvalg i Oslo). Vær med på å bestemme hvem som skal styre byen og bydelen du bor i. Det er 29 valglokaler spredt over hele Oslo som er åpne til og med fredag 8. september.

Hvor kan du stemme?

I forhåndsstemmeperioden kan du stemme i 29 valglokaler i Oslo. Valglokalene er åpne fra kl. 10.00–19.00 på hverdager og kl. 10.00–18.00 på lørdager.

Se alle steder du kan stemme på www.valglokaler.no.

I år har vi også en valgbil som vil kjøre rundt i byen og ta imot forhåndsstemmer. Se oversikt over stoppesteder på www.oslo.kommune.no/valgbilen.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagene må du stemme i kommunen du var folkeregistrert 30. juni i år.

I forhåndsstemmeperioden kan du stemme i 29 valglokaler i Oslo. Valglokalene er åpne fra kl. 10.00–19.00 på hverdager og kl. 10.00–18.00 på lørdager. Foto: Radio Latin-Amerika.

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde for å stemme. Du trenger ikke å ta med valgkort.

Hvem kan stemme?

Du kan stemme til kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg i Oslo hvis

  • du er norsk eller nordisk statsborger som

o er registrert som bosatt i Oslo innen 30. juni 2023

o har fylt 18 år innen utgangen av 2023

  • du er utenlandsk statsborger som

o er registrert som bosatt i Oslo innen 30. juni 2023

o har vært registrert som bosatt i Norge sammenhengende siden 11. september 2020 og har fylt 18 år innen utgangen av 2023

To valg i Oslo

Oslos innbyggere skal velge 59 representanter til Oslo bystyre og 15 representanter til hvert av de 15 bydelsutvalgene i Oslo. Ønsker du å stemme til begge valg, må du gjøre det samtidig.

Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme til et valglokale, kan du kontakte kommunen på telefon 23 46 12 12 for å stemme hjemme. Da kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og tar imot stemmen din. Frist for å søke om å stemme hjemme er 6. september.

Publisering av antall mottatte forhåndsstemmer

Antall mottatte forhåndsstemmer publiseres hverdager på oslo.kommune.no/valg i forhåndsstemmeperioden.

Antall mottatte forhåndsstemmer ved tidligere kommunestyrevalg

  • Ved kommunestyrevalget i 2019 tok Oslo imot 156 012 forhåndsstemmer (42 %), av totalt 367 389 stemmer.
  • Ved kommunestyrevalget i 2015 ble det tatt imot 108 470 forhåndsstemmer (34 %), av totalt 321 676 stemmer.

(Pressemelding fra Oslo kommune)