Den store verden i en Hage: Fred og Harmoni i Motgangens Tid

Escrito por Mónica Orjuela
Publicado el

Diktboken The Garden Tantra av Vikram Kolmannskog utforsker hvordan naturen og hans egen hage blir en allegori for livet, indre fred og harmoni, samtidig som han ikke unngår å adressere vanskelige emner som rasisme, undertrykkelse, skeivhet og kulturell tilhørighet.

Et stort univers i en liten hage

I Kolmannskogs diktsamling fremstår hagen som både et symbolsk og konkret rom, der lesere inviteres til å reflektere over sine egne liv og tilhørighet. Kolmannskog tar leseren med inn i en liten hage som likevel rommer et stort univers. Gjennom diktene viser han hvordan naturen kan være en kilde til selvrefleksjon, men også til å ta vare på seg selv, og hvordan den kan hjelpe oss med å finne indre ro og forsoning.

I en samtale om sin egen bakgrunn og identitet reflekterer Kolmannskog over betydningen av å tilhøre forskjellige kulturer og identiteter. Han peker på hvordan hans indiske-kenyanske arv og norske oppvekst har formet hans syn på verden og inspirert hans forfatterskap.

"Det som også er interessant er når jeg er i hagen eller med naturen, så kan jeg få en litt sånn annen opplevelse fordi trærne dømmer meg jo ikke. Det er også litt sånn self care, tenker jeg. Litt sånn selvomsor (...) Hva er en virkelig en revolusjon? Det er så lett for oss når vi har de identitetene som vi har, for eksempel skeiv, brun eller andre minoritetsidentiteter, å miste oss selv i den kampen. Den ekte revolusjonen er å prøve å gjøre noe annerledes”

I podcasten Ola Verde skapt av Monica Orjuela får lytterne muligheten til å utforske dypere inn i Kolmannskogs liv og tanker, og hvordan disse reflekteres i hans litteratur.