Maskulinitet i endring: barrierer og brudd

Publicado el

"Å være mann betyr for meg å være trygg på seg selv. Det vil si at du ikke blir vippet av pinnen av meningene til andre, men at du er trygg på den du er.» sier Martin Hristov i intervju med Radio Latin-Amerika. «Jeg føler meg sterk og kraftig, på plass i meg selv. Det er at jeg er trygg på mine følelser og det som foregår inne i meg, å tillate meg å undre meg over hva som skjer med meg og mine nærmeste, og ikke gå på autopilot. Den frigjøringsprosessen er maskulinitet for meg."

Barrierer menn møter

I denne episoden av Ola Verde tar vi en reise gjennom betydningen av maskulinitet i det siste tiåret. Maskulinitet er knyttet til hvordan menn oppdras, verdier, kulturelle kontekster og familiene de vokser opp i. Det finnes ofte en liste over forventninger en mann føler han må oppfylle. Hva skjer når menn som Martin Hristov ikke møter disse samfunnspålagte forventningene?

Vi snakker med Martin, klinisk sosionom fra Bulgaria som nå arbeider i Oslo som faglig rådgiver ved Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep (OsloNok). Han har bred erfaring med traumeterapi. For Martin, som vokste opp i et samfunn hvor maskulinitet forstås som å være sterk, ikke vise sårbarhet, og å være en beskyttende idealmann, har dette vært en utfordring. Spørsmål rundt ens dypere selv var noe man ikke snakket om.

"For meg var det veldig giftig å være i det for lenge. I mitt lokalsamfunn var det tøft fordi jeg ikke var maskulin på den måten som ble forventet. Jeg var veldig forsiktig og innestengt. Sannsynligvis er det mange faktorer som spiller inn, men jeg hadde fortrengt det faktum at jeg er homofil og var ikke i kontakt med den siden av meg som kan henge sammen med maskulinitet. Noe som var veldig uønsket der jeg kommer fra."

I intervjuet diskuterer Martin de barrierene menn møter når de utfordrer tradisjonelle maskuline normer. Hva skjer når en ung mann, som har bygget sin identitet på tradisjonell maskulinitet, begynner å ønske å endre følelsen av å være macho? Hvordan påvirker dette hans selvbilde og forholdet til andre?

Martin deler også innsikt i de interne kampene menn kan oppleve når de står overfor disse motsetningene. Hva betyr maskulinitet i dag, både generelt og for individet? Er konseptet "å være mann" i endring, og hvordan kan menn inkluderes i arbeidet for likestilling?

Bli med oss i samtalen med Martin Hristov i Ola Verde, feministisk radioprogram skapet av Monica Orjuela